Ηνίκα δὲ ἐγένετο ο ̕ʹΑβραμ ̕εννενήκοντα ̕εννέα ̕ετω̃ν, ὠφθη ο θεός ; Καὶ ε̃̓ιπεν φησὶ ο Θεὸς τω̨̃ ̕ Αβραάμ ̇ Σάρα η γυνή σου οὐ κληθήσεται Σάρα ἀλλὰ Σάρρα ἔσται τὸ ὄνομα αὐτη̃ς.

Item Info