Γερμάνου του̃ ̔αγίουτάτυ ̕ Αρχιεπισκοπου Κονσταντίνου πόλεως νέας Ρόμης καὶ οἰχουμενικου̃ Πατριαρχου̃, ̇Λογος εἰς τὸν Εὐαγγελισμον =Sancti Germani Constantinopoleos novae Romae Archiepiscopi et Patriarchae Oecumenicj, Sermo in Annunciatonem.

Item Info